Selma Bajrami & Elvir Mekić - Šta je od boga dobro je (2009)
A komentar ?
VideoClip Explorer