Samir Mujagić SMS & Elvira Rahić - Za koga ove suze padaju (2007)
A komentar ?
VideoClip Explorer