Dara Bubamara - Bilo je proleće (1996)
A komentar ?
VideoClip Explorer