Naslovna Bestseller Novo u ponudi

DVD Besa - film Srđana Karanovića (Srbija, 2009)

Besa
film Srđana Karanovića (Srbija, 2009)
Srpski kandidat za Oskara

Uloge: Miki Manojlović, Iva Kranjc, Radivoje Bukvić ...

Opis: Na samom početku Prvog svetskog rata Filip, Srbin, direktor gimnazije u srpskoj provinciji, dobija poziv da hitno dođe u Beograd po ratni raspored. Svoju suprugu Leu, mladu i zgodnu Slovenku, nastavnicu ritmike i plesa koju je upoznao na studijama u Zapadnoj Evropi, nema kome da ostavi. Azem, nepismeni i patrijarhalni Albanac, školski poslužitelj, Filipu daje besu (u albanskoj tradiciji: čvrsta, "tvrda" zadata reč koja se mora održati po cenu časti i života) da će čuvati Leu i da joj se ništa neće dogoditi. Neočekivana i nedozvoljena ljubav između hrišćanke i muslimana preti da dovede u pitanje zadatu reč po cenu života.

Titlovi: Engleski

DVD 12884 | Izdavač: Tuck Vision
DVD 9,95 €