Aerodrom - Obična ljubavna pjesma (1982) (1982)
A komentar ?
VideoClip Explorer